Tin Tức

 CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC THIẾT KẾ CÓ CẦN THIẾT KHÔNG?

 Xem thêm: 

Bà T.L, Yên Bái đã thành lập doanh nghiệp được hơn một năm; lĩnh vực hoạt động là thiết kế công trình. Công ty của bà hiện tại có liên kết với một số cá nhân đủ năng lực thiết kế thi công công trình cấp IV.

Khi trình thẩm định tại văn phòng kinh tế hạ tầng Huyện Trấn Yên, Yên Bái, Bà L được yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, ít nhất là hạng III. Công ty mới thành lập hơn một năm lại chưa đủ điều kiện xin cấp chứng chỉ; bà L muốn hỏi Doanh Nghiệp Việt có cách nào khắc phục cho những doanh nghiệp trẻ như của bà không? 

Doanh Nghiệp Việt trả lời vấn đề này như sau: 

Theo quy định tại khoản 20 và khoản 32, điều 1, nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của chính phủ vè việc sửa đổi; bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây Dựng; thì tất cả các tổ chức tham gia thiết kế; thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thì phải bảo đảm các yêu cầu về năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực. 

Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 15/9/2018, như vậy, kể từ ngày này, tổ chức tham gia hoạt động thiết kế; thẩm tra thiết kế xây dựng đối với các công trình có quy mô cấp IV thì phải đáp ứng đủ điều kiện năng lực và có chứng chỉ năng lực xây dựng hạng III trở lên.