Dịch vụ chứng chỉ

DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC XÂY DỰNG NHANH NHẤT

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/CP);

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC XÂY DỰNG:

Chứng chỉ năng lực xây dựng là một bản đánh giá vắn tắt của Sở Xây Dựng, Bộ Xây Dựng về năng lực hoạt động xây dựng của một doanh nghiệp. Đồng thời cũng là phạm vị, quyền hạn hoạt động của doanh nghiệp đó trong lĩnh vực xây dựng.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực bao gồm các tài liệu dưới đây:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng (theo mẫu)  

– Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức. Bản quy trình quản lý thực hiện công việc.  Hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

– Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản danh sách các cá nhân chủ chốt. Nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có).

– Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng. 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện).

– Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản kê khai năng lực tài chính. Trong thời gian 03 năm tính đến thời Điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. Máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TỔ CHỨC XÂY DỰNG 

– Tổ chức, doanh nghiệp gửi 1 bộ hồ sơ tới cơ quan thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực.

– Trong thời gian 10 ngày, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra sự đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu cần điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi một thông báo xuống. Tổ chức, doanh nghiệp xin cấp chứng chỉ năng lực nhận thông tin và bổ sung hồ sơ cần thiết.

– Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng:

  • Tổ chức, doanh nghiệp sẽ được hội đồng xét cấp đánh giá về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định
  • Tính từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp chứng chỉ không vượt quá 15 ngày

– Trong thời gian 3 ngày, tính từ ngày cấp CCNL, cơ quan cấp chứng chỉ gửi văn bản đề nghị cấp mã số CCNL tới Bộ Xây dựng.

Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận đề nghị, Bộ Xây dựng sẽ phát hành Mã số CCNL. Đồng thời thực hiện tích hợp thông tin để quản lý, tra cứu CCNL và công bố trên trang thương mại điện tử của Bộ.

– Chi phí cấp CCNL thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ có trách nhiệm nộp lệ phí khi nộp hồ sơ. Lệ phí không hoàn trả trong mọi trường hợp.

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG UY TÍN

Trong trường hợp Tổ chức, doanh nghiệp không có đủ thời gian tìm hiểu rõ thông tư, quy định pháp luật. Để tiết kiệm thời gian, chi phí, doanh nghiệp có thể liên hệ các bên hỗ trợ xin cấp Chứng chỉ năng lực tổ chức xây dựng. Chúng tôi cam kết:

  • Tiết kiệm Chi phí,thời gian xét duyệt hồ sơ, TỐI ĐA 3 NGÀY
  • Tỉ lệ thành công 100%, Đảm bảo hướng tới thứ hạng cao nhất doanh nghiệp mong muốn
  • Nhân viên hỗ trợ tận tình 24/24

Liên hệ ngay tới số Hotline 0936 46 56 46 để được hỗ trợ tận tình.

VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SETUP DOANH NGHIỆP VIỆT
VIET ENTERPRISE SETUP CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: CT4 – Ecogreen – 286 Nguyễn Xiển – Tân Triều – Hà Nội
Hotline: 0936 46 56 46 – Zalo: 0936 46 56 46
MST: 0109010052 – Email: ceo@vietcompany.vn
https://vietcompany.vnhttps://hosophaplyxaydung.vn